IAM's picture
Mention IMAFA : I. Kouznetsova - 2019